Giza katea Orion

Orio

"Nik ulertzen dut"

Orio

"Okindegian"

Orio