1 - Eskaintzak

2 - Lan postuak

Haurra zaintzeko pertsona bat

5 urteko neska zaintzeko pertsona behar da Ekaineko erdialdetik Iraileko erdialdera, goizetik eguardira. Pertsona horrek arduratsua eta euskalduna izan behar du. Berdin zaigu ume gehiago bere kargu baditu. Telf.605701772 605 701 772,

Salatxo tabernan zerbitzari bila

Salatxo tabernan zerbitzari bila gabiltza, egunero lan egiteko ekainetik aurrera. Euskalduna izatea eta esperientzia edukitzea ezinbestekoa. 943 83 24 73, 608 77 49 54

Udako lan-eskaintza

18 urteko neska udan umeak zaintzeko prest. Interesatuak deitu zenbaki honetara: 688 872 903,

3 - Alokairuak

Babes ofizialeko etxea alokatzen dut

3 logelatako eta garajedun Babes Ofizialeko etxea alokatzen dut Andatza auzoan. 660 893 220,

Logela alokagai

Logela alokagai Orion. Etxebizitza berria eta logela handia, ohe handiarekin, mahaiarekin eta armairuarekin. Etxeak 30metroko terraza du. 652 551 550,

4 - Salmentak

salmenta

Babes ofizialeko etxea salgai andatza auzoan merke merke 109.999 eurotan 2 logelakoa 70 m2 .Trasteroa eta garajea barne. 649 017 627,

2 - Eskariak

2 - Lan postuak

Lan bila

34 urteko Neska euskaldun eta arduratsua naiz, arratsaldez haurrak zaindu, etxeko lanak edo eta partikularrak emateko prest, (astelehenetik, ostiralera). 659321326 659 321 326,

3 - Alokairuak

Alokairu bila

Orioko familia euskalduna alokairu bila herrian bertan. Gutxienez bi logela. 635 201 600,