2 - Lanpostuak

Zaintza lanak egiteko prest

Lan bila nabilen neska bat naiz. Haurrak edo adineko pertsonak zaintzeko edo etxeko lanak egiteko prest nago. Barneko zein kanpoko langile bezala, edo orduka. Esperientzia eta erreferentziak ditut. Samanda. Tel: 643 857 854

Telefonoak: 643 857 854