Hauek dira landuko diren gaiak:

1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren 2020ko apirilaren 30eko ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.

2.- 2020ko martxoaren 30eko 157/20 Alkate Dekretuaren berri ematea. Dekretu horren bidez, Udalaren 2019ko aurrekontu propioaren likidazioa onartzen da.

3.- Onartzea, egoki bada, Udal Aurrekontu Propioaren 5/2020 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.

4.- Adjudikatzea, egoki bada, IBERDROLA CLIENTES SAU enpresari Gipuzkoako Foru Kontratazioen Zentralaren bidez energia elektrikoaren hornidura kontratatzeko esparru-akordioan oinarritutako kontratuaren 1. eta 2. sortak.

5.- Onartzea, egoki bada, Orioko Udalaren 2020ko lanpostu-zerrendaren eta plantilla organikoaren aldaketa partziala.

6.- Onartzea, egoki bada, Orioko Udalean modernizazio- eta berrikuntza-teknikari lanpostu bat lehiaketa-oposizio ireki bidez betetzeko oinarri arautzaileak.

7.- Onartzea, egoki bada, Orioko herriko jaiegunaren proposamena 2021erako.

8.- Eskariak eta galderak.